Najlepsze biuro w Wrocławiu

Callstack (Laureat)

Głównym zamierzeniem podczas projektowania było stworzenie wygodnej dla pracowników, elastycznej dla zespołów i przyjemnej dla wszystkich przestrzeni. Było dla nas oczywiste, że funkcjonalność biura to za mało. Chcieliśmy, żeby koncept wnętrz był intrygujący, oryginalny, a jednocześnie spójny z marką firmy. Projektanci mieli sprawić, aby biuro było przestrzenią sprzyjającą socjalizacji, wspólnemu spędzaniu czasu w trakcie pracy i poza nią, celebrowaniu wspólnych posiłków i rekreacji. Motywy, które chcieliśmy podkreślić we wnętrzu są związane z nauką, technologią i kosmosem – są to elementy, z którymi mocno identyfikujemy się jako firma technologiczna. Ponadto zależało nam, żeby we wnętrzu było jak najwięcej przyjemnej roślinności.

PHOTOS

Patronat honorowy IV edycji konkursu

Patroni medialni IV edycji konkursu